מדיניות פרטיות

אמת מחשוב בע"מ (להלן – "החברה") מכבדת ומכירה בחשיבות הגנה על פרטיות המידע שלך. כתב מדיניות זה מתאר את סוגי המידע הנאסף, הדרכים בהן החברה עושה שימוש במידע ומטרות השימוש בו; הצדדים להם מועבר המידע והדרכים בהם נוקטת החברה להגנה על המידע. כמו כן מתוארות בכתב מדיניות זה, בין היתר, האפשרויות העומדות בפניך לעשיית שימוש, נגישות, עריכת תיקונים או הסרת מידע אישי שלך. השימוש בשירותי ומוצרי החברה מהווים את הסכמתך לתנאים במפורטים במדיניות פרטיות זו. השימוש שלך בשירותי ומוצרי החברה כפופים בנוסף למדיניות זו, גם למדיניות והתקנון הכללי של החברה אותו ניתן למצוא בכתובת https://www.cloudem.cloud/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d/

הנך מתבקש לעיין במדיניות זו זה מידי פעם על מנת להתעדכן בכל שינוי שחל במדיניות שמירת הפרטיות של החברה. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום מדיניות מעודכנת, תהווה ראיה למתן הסכמתך לשינויים.

איזה מידע נאסף על ידי החברה

החברה אוספת מידע אודותיך כאשר הנך עושה שימוש בשירותים או המוצרים המסופקים על ידי החברה. אנו  עושים שימוש במידע זה, בין היתר, על מנת לספק לך מוצר או שירות שהתבקש על ידך או על מנת לספק לך שירותי תמיכה. יובהר כי בנסיבות מסוימות, אי העמדת מידע אישי שלך לרשותנו עלול לגרום לכך שלא נוכל לספק לך את המוצרים או השירותים בהם תהיה מעונין. להלן תיאור דרכי איסוף המידע, השימוש בו ושיתופו עם צדדים שלישיים, לרבות מידע אישי, בהקשרים מקוונים ולא-מקוונים:

גלישה באתרי החברה:

ככלל, אם הנך מבקר באתרי החברה מבלי להירשם או להכניס שם משתמש או סיסמא למערכת (ככל שקיימת אפשרות כזאת), אתה יכול לגלוש באתר מבלי לספק כל מידע נוסף לחברה. אולם, ישנם טפסים באתר המיועדים ללקוחות פוטנציאליים שרוצים לקבל מידע נוסף ושנציג החברה ייצור עמם קשר. הפרטים שיכול שתמלא יכללו שם ושם משפחה, מספר טלפון וכתובת אימייל.

פרופיל המשתמש שלך

פרופיל המשתמש שלך עשוי לכלול מידע אישי המועבר אלינו על ידך באמצעות אינטראקציה עם החברה, כגון שימוש באזורים מסוימים באתרי החברה: שם משתמש, החשבון האישי שלי; קשר עם נציגי שירות הלקוחות שלנו; מידע הניתן לצרכי רישום מוצרי ושירותי החברה וכן מידע ממוצרים מסוימים בהם הנך משתמש. פרופיל המשתמש שלך מאפשר לחברה:

לתת למוצרים ולשירותים שונים של החברה את המידע הנחוץ לתפקודם;

לפתור בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בקשר למוצר או שירות של החברה;

להציע דרכים לשיפור וייעול מוצרי או שירותי החברה;

להעמיד לרשותך חדשות, עדכונים ומידע אודות מוצרי ושירותי החברה; וכן

אם תבחר לקבל חומר שיווקי, להעביר לך מידע אודות מוצרי או שירותי החברה אשר אתה עשוי להיות מעוניין בהם.

שירות לקוחות, בקרת איכות ותיקונים

חלק משירותי התמיכה הניתנים למוצרי ושירותי החברה דורשים יצירת קשר בינך לבין החברה, לרבות באמצעות טלפון, דוא"ל או בצ'אט. לתשומת לבך, שיחות אלה עשויות להיות מוקלטות על ידינו לצורך הכשרת עובדים ובקרת איכות. על מנת לאפשר לנו לספק לך את השירות והתמיכה אותם בקשת, כגון תמיכה טכנית, ייאסף על ידי צוות שירות הלקוחות של החברה מידע אישי אודותיך וכן תהיה לצוות גישה למידע אישי שלך כגון פרופיל המשתמש שלך, פרטי קשר, פרטי זיהוי למוצרי ושירותי החברה ומידע אודות השימוש שאתה עושה במוצרי ושירותי החברה.

למשך כמה זמן יישמר המידע האישי שלך

בכוונת החברה לשמור מידע, כולל מידע אישי, רק כל עוד הוא נחוץ למטרות עסקיות או נחוצות אחרות ולמחוק מידע אישי בצורה בטוחה לאחר השגתן. מידע שלך, לרבות מידע אישי, יישמר על ידינו, כל עוד יתקיימו הנסיבות הבאות:

החשבון או המנוי שלך יהיו פעילים

לשם אספקת שירותים או תמיכה על פי בקשתך

להבטחת תפקוד הולם של מוצרי או שירותי החברה ואתרה, לרבות מילוי התחייבויות בהתאם לכתבי האחריות שלנו

לעמידה בהוראות הדין החל, לרבות לצרכי מס ובקורת

לאכיפת זכויותיה של החברה, לרבות במסגרת התדיינות משפטית וגביית חובות.

שיתוף המידע שלך

חלק משירותי החברה יכולים להיות מבוצעים ע"י שירותים או מוצרים של צדדים שלישיים, למשל  Microsoft 365, VMware cloud  וכדומה. ייתכן שלצדדים שלישיים אלה תהיה גישה למידע שלך הנחוץ לביצוע השירות או הפעלת המוצר. מידע שישותף עם צדדים שלישיים אלה יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. מובהר, כי לחברה אין שליטה על מדיניות הפרטיות של גופים וצדדים שלישיים אלה.

בנוסף, במידה והחברה תאמין כי שחרור והעברה של מידע שלך  נחוץ על פי דין, על מנת לאכוף את התקנון של החברה או על מנת להגן על זכויות, קניין או בטחון החברה, משתמשיה מוצריה וכדומה. סעיף זה חל גם לגבי שיתוף מידע עם חברות או ארגונים  למניעת הונאות, בטחון או אשראי.

כיצד המידע שלי מוגן?

אנו עושים שימוש באמצעים טכניים וארגוניים סטנדרטיים כאשר אנו מעבירים מידע לשרתי החברה, כאשר אנו מאחסנים מידע, וכאשר אנו מעבירים אותו לצדדים שלישיים. כך, למשל, ייתכן ואנו משתמשים בהצפנה כנדרש להעברתו של מידע רגיש ולשמירה על סודיות המידע שלך. כאשר אנו חולקים מידע שלך עם צדדים שלישיים אנו נוקטים בצעדים סבירים וראויים על מנת להבטיח כי אותם צדדים יגנו וישמרו על המידע שלך בצורה אחראית.

עם זאת, חשוב לזכור כי אף מוצר, תוכנה או העברת מידע אינם יכולים להיות מאובטחים לחלוטין ברמה של 100%. מכיוון שכך, במקביל לנקיטה בכל האמצעים הראויים להגנה על המידע שלך, החברה אינה יכולה להבטיח או להתחייב כי המוצרים והשירותים של החברה או המידע הנמסר לנו על ידך יזכו להגנה מלאה. מובהר כי השימוש בשירותי ומוצרי החברה נעשה על אחריותך וסיכונך.

זכויות להגנה על המידע

חוקי הגנת פרטיות רלבנטיים עשויים להקנות לך את הזכות לשלוט בשימוש שלנו במידע האישי שלך ובעיבודו. אלה עשויים לכלול את הזכות (1) לבקש גישה למידע האישי שלך והעתק שלו (2) לבקש תיקון או מחיקה של המידע האישי שלך (3) להתנגד לעיבודו של המידע האישי שלך (4) להגביל את עיבוד המידע האישי שלך; וכן (5) להעברת מידע.

מקום בו אנו עושים שימוש במידע האישי שלך בכפוף להסכמתך, שמורה לך הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת, אם כי לא יהיה בכך כדי לפגוע בשימושים שנעשו על ידינו במידע האישי שלך לפני שחזרת בך מהסכמתך זו. כמו כן, תהיה רשאי לעיין, לתקן או למחוק מידע אישי מסוים דרך החשבון שלך, אם וככל שיש לך חשבון כזה.

למימוש זכויותיך כמתואר לעיל, אנא צור עמנו קשר בבקשה מעין זו. אנו נבדוק את הבקשה, נגיב ונפעל כמבוקש בהתאם לחוקי הפרטיות הרלבנטיים.

צור קשר

בכול בקשה למימוש זכויותיך כאמור לעיל או אם יש לך שאלות נוספות בקשר למדיניות שמירת פרטיות זו אתה מוזמן לפנות לחברה בדואר אל: אמת מיחשוב בע"מ, החילזון 6 רמת גן

גלילה למעלה

טופס פתיחת קריאה

מלאו את הטופס המצורף ונשוב אליכם
דילוג לתוכן